Contact: Andrea Romani

Copyright 2017-2018 @ Andrea Romani

All Photos by Federico Tummolo, Saygın Serdaroğlu, Vangelis Zakolikos, Despina Kontargyris, Andrea Romani

Design: Dimitris Mitsopoulos @ itcanfly.co

Kavram

 

Yunancada “alonisma” buğday harmanı zamanı düven ile samanı ayırıp, tahılı saf bir şekilde elde etmek demektir. Eski zamanlarda, hasat vakti, birbirine bağlanmış atlar taş bir zemin üzerinde dönerek buğdayı samandan ayırırlardı.

 

Aynı zamanda “alonizo” modern Yunancada, amaçsızca dolaşmak, kaotik bir şekilde yolculuk etmek ve çoğu zaman hatalar (Latincede “errare”) yapmak demektir. Müzisyenler de bu albümde saat metronomu gibi dönmeye başladılar: yolculuklarından, müzikal bir hasat harmanlayan atlara benzediler.

 

Eski Türkçede bir söz der ki:

 

“Hasattan arta kalanlar dervişlere aittir, bu alçakgönüllü insanlar kalanları diğer insanların tatlı meyveleri kullandıkları gibi verimli kullanacaklardır.”

 

Bu albümde, hata kalıntıları bazı şarkıların özünü oluşturdu ve bazen de ahenksiz bir bitişin tutkulu kesilmesi oldu.

Concept

 

In Greek, ‘alonisma’ means the act of threshing the wheat and separating the chaff so that the grain is fully refined.  In old times, during the harvest, tethered horses threshed the wheat by walking on it in a circle on a stone surface.

 

The verb ‘alonizo’ in modern Greek also means to wander, to travel chaotically, often making errors (in Latin, ‘errare’). The musicians here began turning like a clock-metronome: they were the horses threshing the musical harvest that came from their journeys.

 

In old Turkish there is a saying:

 

‘The remainings of the harvest belong to the dervishes, humble people that will use them as the others have used the fruits in abundance.’

 

In this album, residual mistakes became the essence of some songs or the passionate disruption of a dissonant ending.